Category Archives: Nhóm, lớp học nhỏ chất lượng cao

DẠY HỌC THEO NHÓM NHỎ

Dạy học theo nhóm nhỏ là lớp học chỉ từ 3 đến 5 học sinh hoặc lớp 5 đến 10 học sinh. Lớp học do giáo viên dạy giỏi nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy. Lực học các em gần giống nhau. Học phí thấp chất lượng cao.