Ôn tập học kì 2 môn toán 6 sách kết nối tri thức

Ôn tập học kì 2 môn toán 6 sách kết nối tri thức bám sát sách giáo khoa mới.

Dạng toán thực hiện phép tính

Dạng toán thực hiện phép tính ( tính nhanh nếu có thể)

Dạng toán tìm x

Dạng toán tìm x

Dạng toán có lời giải

Câu 1: Một lớp có 40 học sinh gồm 3 loại: Giỏi, khá và trung bình. Số học sinh giỏi chiếm  1/5 số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình bằng 3/8 số học sinh còn lại

 1. a) Tính số học sinh mỗi loại của lớp
 2. b) Tính tỷ số phần trăm của số học sinh trung bình so với học sinh cả lớp

 

Câu 2:  Lớp 6A có 40 học sinh. Kết quả học kỳ I được xếp loại như sau: Loại khá chiếm 40% tổng số học sinh cả lớp và bằng 8/11số học sinh trung bình; còn lại xếp loại giỏi.

 1. a) Tính số học sinh mỗi loại của lớp
 2. b) Tính tỷ số phần trăm của số học sinh giỏi so với học sinh cả lớp

Câu 3: Một ôtô đã đi 120km trong 3 giờ.Giờ thứ nhất ôtô đi được  ½ quãng đường; Giờ thứ hai ôtô đi được  2/5 quãng đường còn lại.

 1. a) Tính quãng đường ôtô đi trong mỗi giờ?
 2. b) Quãng đường đi trong giờ thứ 3 chiếm mấy phần trăm cả đoạn đường?

 

Câu 4: Một  khối 6 có 270 học sinh bao gồm ba loại : Giỏi, Khá và Trung bình. Số học sinh trung bình chiếm  7/15 số học sinh cả khối, số học sinh khá bằng  5/8 số học sinh còn lại.

a)Tính số học sinh giỏi của khối 6 đó

 1. b) Tính tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi so với học sinh cả khối 6 đó.

Câu 5: Lớp 6A có 40 học sinh. Số học sinh giỏi bằng 22,5% số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình bằng 200% số học sinh giỏi. Còn lại là học sinh khá.

 1. a) Tính số học sinh mỗi loại của lớp 6A.
 2. b) Tính tỉ số phần trăm số học sinh trung bình và số học sinh khá so với số học sinh cả lớp.

Câu 6:  Lớp 6A có 40 học sinh. Số học sinh giỏi bằng 10% số học sinh của cả lớp. số học sinh khá bằng  1/2số học sinh cả lớp. Còn lại là số học sinh trung bình.

 1. a) Tính học sinh mỗi loại của lớp 6A ?
 2. b) Tính tỉ số phần trăm của số học sinh trung bình so với học sinh cả lớp.

Câu 7: Lớp 6B có 40 học sinh. Khi cô giáo trả bài kiểm tra, số bài đạt điểm Khá bằng  2/8 tổng số bài. Số bài đạt điểm Giỏi bằng  1/8số bài còn lại.Tính số bài đạt điểm trung bình? (Không có bài dưới trung bình)

Câu 8: Một lớp có 40 học sinh gồm 3 loại: Giỏi, khá và trung bình. Số học sinh giỏi chiếm  1/5 số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình bằng  3/8 số học sinh còn lại

 1. a) Tính số học sinh mỗi loại của lớp
 2. b) Tính tỷ số phần trăm của số học sinh trung bình so với học sinh cả lớp

Câu 9: Lớp 6A có 25% số học sinh đạt loại giỏi, 2/5  số học sinh đạt loại khá và 3 học sinh đạt loại trung bình (không có học sinh yếu kém). Hỏi lớp 6A:

 1. Có bao nhiêu học sinh?
 2. Có bao nhiêu học sinh đạt loại giỏi, bao nhiêu học sinh đạt loại khá?

Câu 10: Có một tập bài kiểm tra gồm 45 bài được xếp thành ba loại: Giỏi, khá và trung bình. Trong đó số bài đạt điểm giỏi bằng  1/3 tổng số bài kiểm tra. Số bài đạt điểm khá bằng 90% số bài còn lại.

 1. Tính số bài trung bình.
 2. Tính tỷ số phần trăm số bài đạt điểm trung bình so với tổng số bài kiểm tra .

Câu 11:  Một thùng đựng xăng có 45 lít xăng. Lần thứ nhất, người ta lấy đi 20% số xăng đó. Lần thứ hai, người ta tiếp tục lấy đi  2/3 số xăng còn lại. Hỏi cuối cùng thùng xăng còn lại bao nhiêu lít xăng?

 

Câu 12:  Một vòi nước chảy vào bể cạn trong 3 giờ. Giờ thứ nhất vòi chảy được 40% bể. Giờ thứ hai vòi chảy được  3/8 bể. Giờ thứ ba vòi chảy được 1080 lít thì đầy bể. Tìm dung tích bể?

 

Câu 13: Lớp 6A có 40 HS bao gồm ba loại giỏi, khá và trung bình. Số HS khá bằng 60% số học sinh cả lớp, số HS giỏi bằng  3/4số HS còn lại. Tính số HS trung bình của lớp 6 A?

Câu 14:  Khối lớp 6 của một trường có 400 học sinh, trong đó số HS giỏi chiếm 3/8. Trong số HS giỏi đó, số HS nữ chiếm 40%. Tính số HS nữ của khối 6 đạt loại giỏi?

Câu 15: Lớp 6A có ba loại học sinh: giỏi, khá và trung bình. Trong đó  2/3 số HS giỏi là 8 em. Số HS giỏi bằng 80% số HS khá. Số HS trung bình bằng  7/9 tổng số HS khá và HS giỏi. Tìm số HS của lớp?

 

Câu 16: Một miếng đất hình chữ nhật có chiều dài 70 m. Biết 40% chiều rộng bằng  2/7 chiều dài. Tìm chu vi và diện tích miếng đất ấy.

Câu 18: Ở lớp 6B số HS giỏi học kì I bằng  2/8 số HS cả lớp. Cuối năm học có thêm 5 HS đạt loại giỏi nên số HS giỏi bằng  1/3 số HS cả lớp. Tính số HS của lớp 6A?

 

Câu 19: Lớp 6A có 40 học sinh.Trong học kỳ vừa qua có 8 học sinh đạt loại giỏi.25% số học sinh cả lớp đạt loại khá. Còn lại là số học sinh trung bình.Tính:

 1. Số học sinh đạt loại khá và số học sinh đạt loại trung bình.
 2. Tổng tỉ số phần trăm của số học khá và số học sinh giỏi so với số học sinh cả lớp.

Dạng toán hình học

Một số bài toán nâng cao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *