đề thi kiểm tra toán 9

Tổng hợp đề thi gữa học kì I toán lớp 9

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn toán lớp 9 trường NGUYỄN VĂN TRỖI – TP – THANH HÓA năm học 2021 – 2022

Khảo sát chất lượng giữa kì 1 môn toán lớp 9 trường TRẦN MAI NINH – TP – THANH HÓA năm học 2020 – 2021

Giải đề kiểm tra giữa kì 1 môn toán lớp 9 trường TRẦN MAI NINH – TP – THANH HÓA năm học 2020 – 2021

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn toán lớp 9 trường THCS QUANG TRUNG – TP – THANH HÓA năm học 2020 – 2021

đề thi giữa kì 1 môn toán lớp 9 năm học 2020 - 2021 trường thcs quang trung

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn toán lớp 9 trường THCS TRẦN MAI NINH – TP – THANH HÓA năm họa 2020 – 2021

đề thi giữa kì 1 toán 9 trần mai ninh

đề thi giữa kì 1 môn toán 9
Đáp án câu 5 – Đề thi giữa kì 1 môn toán 9 – MĐ 01

Một số đề kiểm tra giữa kì 1 môn toán lớp 9 – TP – THANH HÓA năm học 2021 – 2022

đề thi giữa kì 1 môn toán 9

đề thi giữa học kì 1 môn toán lớp 9

Gợi ý giải câu 5 đề thi giữa học kì 1 MĐ 02

Nhân biểu thức liên hợp và khử mẫu

đề thi giữa kì toán 9

Gợi ý giải câu 5 đề thi giữa kì 1 môn toán lớp 9 MĐ 03:

Đặt M = 2x2 – 3x + 4

⇒ 2M = 4x2 – 6x + 8

⇒ 2M = (2x)2 – 2.2x.(3/2) + 9/4 -9/4 +8

⇒ 2M = (2x – 3/2)2+ 23/4 ≥ 23/4

⇒ M≥ 23/8

⇒√M≥ √23/8

⇒3/√M≤ 3/√23/8

⇒3/√M≤6√46/23

GTLN của A là 6√46/23 khi x = 3/4

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *